این روز ها همه چیز دست به دست هم داده تا ما را جدا کند و انگار که گرد 1400 ساله زمان بر روی این رابطه نشسته . آقا ببخشی بگذار به پای فراموشیم یادم رفت ابتدا سلام کنم . سلام آقا ، سلام امام خوبی ها . امیدوارم که در بین این همه فاصله صدایم را بشنوی نه اینطور نه امیدوارم که در بین این همه هیاهو جوابت را بشنوم . در میان این شهر هوا الوده است به هوای تو نیاز دارم  ای پسر طاها و یاسین. سید من تا کی در بین رویاهای بی انتهای خود به دنبال غول دهشتناک مادیت بدوم ،مهدی جان روا مدار بنده ات را این چنین . مولایم تا کی به تمنای وصال تو یگانه در میان مجلس روضه ناله زنم وهمچون شمع آب شوم . یا ابا صالح این جان خسته به لب آمد از فراغ پس چرا نمی شود که گوشه ی چشمی به ما کنی . رهبر و راهبر  من پس کی شود که مرا از میان ظلمت به نور بری ، پس کی شود که مارا از پینه ی تعلقات دنیا از این کثرت عالم به وحدت خود بری . کوتاه کن ای قلم حرف عشق که در قلم و دفتر نگنجد پس هر چه سخن کوتاه تر بهتر . آجرکم الله یا صاحب الزمان