با ابلاغ سیاست های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری در سال 93 مبنی بر رشد جمعیت این سوال در اذهان عموم ایجاد شد که چرا در حالی که کشور با سیل انبوه بیکاری و کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی در بسیاری از مناطق روبه رو است باید در صدد افزایش جمعیت بر آمد . برای پاسخ به این سوال ابتدا باید برسی ای را در باره ی سیر تحول جمعیت ایران داشت . جمعیت ایران در طی سال های 1355 تا 1365 از جهش قابل توجهی برخوردار بود تا جایی که به رقم بی سایقه 3/91 رسید . این افزایش جمعیت بیشتر مربوط به مناطق شهری ایران بود که به علت افزایش امکانات بهداشتی و کاهش مرگ و میر نوزادان و سیاست های افزایشی دولت صورت گرفت . ام به دنبال نگرانی ها در این مورد دولت به رو به سیاست های کاهش جمعیتی آورد به گونه ای که رشد جمعیت ایران در بین سال های 1375 تا 1370 به 2/43 رسید که نرخ کاهش در بین کشور های جهان یک رکورد قابل ملاحضه محسوب می شد . کشور روند کاهشی خود را ادامه می دهد تا این که در سال 1390 نرخ رشد جمعیت به 3/1 میرسد و این موضوع زنگ خطری را برای آینده کشور به صدا در آورد چه را که با فرض خوش بینانه و ثبات این رقم ترکیب جمعیتی کشور به سمت پیر شدن خواهد رفت تا حدی که به ازای هر 10 خانوار 7 جوان در معرض ازدواج و 7 سالمند خواهیم داشت . این جا زنگ خطری برای کشور به صدا در آورد به گونه ای که مقام معظم رهبری در سفری که به خراسان شمالی داشتند با غلت اعلام کردن سیاست های قبلی خواستار افزایش جمعیت شدند . ایشان در نامه ای که برای همایش ملی تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامع ه ارسال کردند به موضوع پیری جمعیت و توانایی کشور برای جمعیت بیشتر اشاره کردند . ایشان در سوم مرداد ماه جاری در دیدار کارگزاران نظام باز این موضوع را پیش کشیدند و این بار مسئله جمعیت 150 و 200 میلیون نفری را مطرح کردند . حال این سئال پیش می آید که آیا کشور توان تحمل این جمعیت رادارد . در این مورد باید این مطلب را یاد آوری کرد که مشکل کشور ما نبود امکانات و منابع نیست بلکه عدم توضیع مناسب آن است در ضمن نباید اکتشافات جدید و پیشرفت علم را که موجب افزایش توانایی کشور است را فراموش کرد . نکته ی آخر در این مورد نقش سازمان ملل متحد در سیاست های کاهش جمعیتی ایران است . این سازمان در این زمینه به دو کشور ایران و هند بیشترین کمک ها را کرده که این خود جای تعملی دارد که چرا سازمان مللی که بیشتر بودجه ی خود را از آمریکا در یافت می کند بودجه های فراوانی را در این زمینه در اختیار ایران قرار می دهد