رفیق خوب تو این دوره زمونه کم پیدا میشه به خاطر همین میگن اگر پیداش کردی دیگه تا آخر عمر ولش نکن . از بخت خوب ما خدا چندتا نمونه  آزمایش شده  انقلابیشو نسیب ما کرده . یکی از اون ها اکبر ، بچه  باسواد و با هوشیه ،اما از بد روزگار این قدر منو دوست داره که به محض دیدن من هرچی از دهنش میاد بارم میکنه البته این فقط مختص من نیست و دامنه ی فعالیتش خیلی گسترده تره . اسم اون یکی دیگه هستش حسین و تا دلد بخوات دوسش دارم . بچه ی پر کار و خستگی ناپذیریه که تا می بینمش دلم می خواد برای تبرک بغلش کنم .اسم رفیق دیگرم سجاد ، از اون بچه های کله خراب ،انقلابی، حماسی و گنده گو در ضمن ما با هم داخل یک اتاق هستیم . در مورد بقیه هم اتاقی هام ترجیح میدم چیزی نگم چه را که باعث تشنج شدید میشه . از جمله رفقای با مرامه دیگم می تونم به قادر اشاره کنم که با اون لحجه  خوشگل ترکیش خودشو تو قلبت جا میکنه .امیدوارم که خدا نسیب شما هم کنه