نقل است که رسول اکرم (ص) روزی وارد مسجد شدند و دیدند که عده ای به دور مردی می گردند و او را حلقه کرده اند ، حضرت به پیش رفتند و فرمودند کیست این مرد ؟ گفتند علامه است ، حضرت باز گفت چیست این علامه ؟ جواب دادند که عالم است به احوال اعراب جاهلی و اشعار آن زمان .رسول اکرم (ص) فرمودند که این علمی است که از آگاهی آن سودی نرسد و از جهل آن ضرری نرسد ؛ همانا علم در سه چیز است : آیه محکمه ، سنت قائمه و فریضه عادله . و اما حضرت امام خمینی در کتاب چهل حدیث خود شرحی بر این حدیث دارند که ذکر گوشه ای از آن در اینجا خالی از لطف نیست . ایشان در این کتاب با ذکر دلایلی آیه محکمه را به علوم فلسفه عرفان تفسیر کرده و از فریضه عادله ، علم اخلاق و سنت قائمه علم فقه را برداشت می کنند ، برای مطالعه بیشتر در این زمینه و دریافت استدلال ها می توانید به کتاب چهل حدیث ،حدیث بیست و چهارم رجوع کنید .