اقتصاد دینی ، سیاست دینی ، دانشگاه دینی ، سبک زندگی دینی و در نهایت زمینه چینی تمدن دینی به رهبری حضرت حجت . اینها عمق و کنه حرکت  انقلابی امام (ره) بود که برای آن از هیچ کاری دریغ نکرد . قلب بیقرار سید روح الله موسوی را که بیتابانه برای اسلام می زد  چیزی جز اسلام در راس آرام نمی کرد . در این بین بسیاری به علت وجود دشمن مشترک با حضرتش یار شدند اما هر چه حرکت او پیش می رفت بیش از پیش ذات خود را نمایان می کردند و این موجب جدایی بسیاری از این خط شد . یکی از این گروه ها جبهه ملی مذهبی بود که نتوانست تفکرات سکولار خود را با اسلام خمینی جمع کند از این رو از صحنه خارج شد . اما بودند گروهی که از سرگذشت این جریان درس عبرت گرفته و به جای مخالفت آشکار در پوشش سکولاریسم پنهان خزیدند با رسوخ در ارکان نظام حقیقت انقلاب اسلامی را در حجاب بردند . ای بسا اشخاص هم لباس دین بر تن داشتند و مسلمان هم بودند اما در هنگام تصمیم گیری دیگر خبری از اسلام سیاسی و اقتصادی نبود بلکه حل مشکلات به عقل جمعی سپرده می شد