شاخص های دانشجوی تراز انقلاب چیست؟ در پاسخ به این سوال ذکر این نکته بسیار ضروری است که این شاخص ها قطع به یقین با شاخص های دانشجویی در تمام دنیا متفاوت است . چرا که دانشجویان آن در هوای انقلابی تنفس می کنند که شاید در ذیل این این دهکده هر روز کوچک تر شونده قرار بگیرد اما رهروانش هرگز شهروندان خوبی برای این جهانشهر یکدست نیستند . دانشجوی تراز این انقلاب افسر مهم ترین صحنه نبرد یعنی عرصه ارزش و ایدئولوژی است . این دانشجو با تمام وجود خود ناتوی فرهنگی تمدن مادی غرب را که بعد از تأسیس ناتوی نظامی در سال 1949 به طور رسمی با خط دهی و سازمان دهی آمریکا توسط متفکرانی همچون آرتور کویسلر، جرج اورل ، برتراند راسل و بسیاری دیگر آغاز شده درک می کند و هرگز در برابر آن سکوت نخواهد کرد . او اگر هم لازم باشد تا قطره آخر خون خود را می دهد البته یقین دارد که کار به آن جا نمی رسد و طبق سنن جاری الهی باطل نابود خواهد شد . دانشجوی تراز انقلاب نه تنها که چشمان بینای جامعه خود است بلکه عرصه بین الملل هم  از تیررس چشمان بصیر او دور نیست و در همین راستا او یکی از مهم ترین مأموریت های خود را به رخ کشیدن چالش های حاصل از نظام سلطه قرار می دهد . دانشجوی تراز انقلاب شخصی آرمان خواه است و هرگز تسلیم واقعیت های موجود نمی شود ، بلکه آن ها رو پلی برای رسیدن به حقایق مطلوب می داند . ایستادن او نه ایستادنی سست و ناامیدانه بلکه کاملا امیدوارانه است چرا که او به قول خدای متعال مبنی بر العاقبت للمتقین ایمان دارد .  او دارای روحیه عدالت خواهی است و ظلم را در هر جای عالم که باشد محکوم می کند . همت او بلند است و تنها پیش پای خود را نمی نگرد بلکه هدفش به حرکت درآوردن عالم است در جهت ظهور حضرت حجت .سلاح او در این راه تحقیر و تزویر و پرخاش و آشوب نیست چرا که این اعمال با باور های او رابطه ای ندارد ، بلکه ذوالفقار او در این مسیر اخلاق اسلامی و علم الهی است . حفظ سیرت و صورت نظام مقدس جمهوری اسلامی دغدغه اوست و در این راستا با هرگونه هجمه و نفود مقابله می کند  . او از خود گذشته است و پیش از آن که خود را ببیند انقلاب و اهدافش را با تدبیر مد نظر قرار می دهد . کار او برجسته سازی شاخص های هویت انقلابی و اسلانی است تا از این طریق هم مانع انحراف خواص شود و هم به پیبرد اهداف انقلاب کمک کند . دانشجوی تراز انقلاب شخصی است ارزش که هم وغم خود را مبارزه با ضد ارزش ها از اشرافی گری گرفته تا راحت طلبی و ....قرار می دهد . او نسبت به دوستان مطالبه گر و نسبت به دشمنان معارضه گر است و همچنین اهل نظم و اولویت بندی و هرگز در نزد او جای اهم و مهم عوض نمی شود . داشتن مبانی فکری قوی حاصل آزاد اندیشی اوست که در نهایت اثر خود را در جامعه با تولید کالای فرهنگی مناسب خواهد گذاشت . او همیشه مبتکر است و حرف تازه برای گفتن دارد ، حرف هایی که نشان از ژرف نگری و موقعیت شناسی اوست . البته او شخصیتی چند وجهی دارد که همه باعث می شود همه موارد گفته شده را با هم دارا باشد . از همه این ها که بگذریم او ویژگی دارد که شخصیتش را از همه نظر ممتاز می کند : دلی پاک ، مهذب و وصل به پروردگار که این صفت اوست که همچون چتری سایه بر سر تمامی صفات دیگرش می اندازد و به همه آنها جهت دهی می کند . البته همه این ها که گفته شد قله است ، اما نه قله ای دست نیافتنی ، فقط مقداری همت می خواهد و اراده راسخ خالص تا انشاالله دانشجوی انقلاب اسلامی لیاقت مدیریت جبهه های سخت نبرد نائب امام زمان را چیدا کند . مسیر این قله رازآلود نیست و آن هایی هم که امروز در رأس آن قرار گرفته و اسوه شده اند با معجزه به آنجا نرسیده اند .