انقلاب ما انفجار نوری بود که شعاع آن پرده های ظلم و جور و جهل را در تمام ادوار تاریخ حال و آینده شکست . حتی اکنون هم با گذشت 36 سال از ان با همان قدرت ایمان خود پشت شیطان زمانه را به لرزه در می آورد . کسانی که بالا امدن چندبرآمدگی متن وجبی پوشش زنها و گران شدن مرغ و تخم را نشانه خاموشی این نور حق می دانند ، بیایند و ببینند که امروز الله اکبر های این جوانان چه به روز شیطان و لشکریانش آورده . اخر چگونه رنگ خاموشی می گیرد اندیشه ای که ریشه اش در توحید است و بر خدای افلاک نظر دارد . برخی در این بین می گویند که مگر  الله اکبر و مرگ بر آمریکای این روز چه ثمری دارد در حالی که اکنون آمریکا بر اریکه قدرت سوار است ؟ این امر برای کسانی که دل خود را در این عالم فانی کشته اند و جایگاه اصلی خود را فراموش کرده اند قابل درک نیست اثرات این چنین روزهایی . اما کسانی که هنوز تاثیر عالم ملکوت را بر ملک انکار نکرده اند و به شریفه یدالله فوق ایدیهم ایمان قلبی آورده اند می دانند که هر شعارشان تا افلاک بالا می رود و پایه های سست این خانه عنکبوت را می لرزاند و هر تکبیر و ذکرشان پرده های جهل این شیطان بزگ را می درد . قدرت فریبنده غرب بر سه عنصر جهل و ترس فریب استوار است . جهل برای پوشاندن تناقضات درونی بسیارش و ترس برای ایجاد یک توهم قدرت بی نهایت و فریب از طریق ظاهری زیبا برای پیوستن دیگران به خود . 22 بهمن روزیست که خمینی کبیر با سلاح خون و ایمان همه این پرده ها را از بین برد . نتنها امسال و نتنها سال های دیگر این چراغ عالم گیر خاموش نمی شود چرا که بنیاد خود را بر فترت  انسان پایه ریزی کرده است . چگونه کربلا از یاد می رود . چگونه چیزی که با خون خدا گره می خورد خاموش می شود . امروز که با دوستان صحبت می کردم می گفتم که اگر امروز سید شهیدان اهل قلم زنده بود و این بیعت دیگرباره مردم با امام  را می دید آن را بعثت دگر باره این بشر هبوت کرده می دانست . امروز همه از پیر و جوان تا زن و مرد با هر اعتقادی آمده بودند تا همانطوری که امام گفت همه فریاد هایشان را بر سر آمریکا بزنند.