تو را ای خاک پاک چه شده است که چنین جاذبه ای پیدا نموده ای که دل مردمانی را از این همه سرزمین های زیبای شمال و غرب و شرق بر گرفته و به درون خاک های لم یزرع خود می کشانی . به راستی که چه چیز به تو این جاذبه را داده . مگر نه این این که نظیر این خاک در جهان بسیار است بلکه بهتر .کدام بنده پاک در خاک تو به معراج رفته و یا کدام عارف در خاک تو واصل شده است که چنین فضیلتی را یافته ای .  آیا جواب این سوال چیزی چز خون نیست . خون بنده که در راه محبوب بر هر جا بریزد آنجا محل عروج و نزول افلاکیان است . کربلا اولین مصداق این سخن است و بیابان های طلاعیه و فکه مهر تایید ان . و چگونه این چنین نباشد که روزی یاران خمینی با ریختن خون خود این اصلی ترین عامل پیوند روح اسمانیشان با این تن زمینی از صدره المنتهی شلمچه و جزابه گذشتند و بال جبرائیل عقل را سوزاندند و به  قاب قوسین رسیدند . در این کربلای ثانی خون هزاران حبیب و زهیر ریخته شد تا بلکه نقطه ننگی که کوفیان با بیوفایی خود بر پیشانی خلایق گذاشتند محو شود . حالا تو خود بگو خاکی که در آن خون خدا بریزد چگونه به میقاتی این چنین تبدیل نمی شود . اما این خاک را چه در روز نخست بخشیده بودند که چنین لیاقتی یافته که  رازدار کل تاریخ باشد . امسال هم طبق رسم عشاق جماعتی اهل دل ندای الرحیل نسیم صبا را شنیده اند و توشه برگرفته تا پا در این سفر آسمانی گذارند شاید با گریه و زاری بتوانند اندکی از آن سر که شهدا در دل خاک به امانت سپرده اند  اگاه شوند اما  افسوس که این خاک را با شهید سری است که گر سرش برود فاش آن نخواهد کرد. ولی تو ناراحت نباش ، کدام قفل است با گریه باز نشود که گریه حیات قلب هاست و آن قتیل العبرات کشته شد تا ما بگرییم و بدینوسیله خدا را به قلب هایمان بخوانیم . پس تو هم هر چه سریع تر راهی شو تا وقت در جهان خاکی هست ، از آن خاک آسمانی بهره ای ببری. وعده ی  الله با عشاقش جای جز قتلگاه نیست که خود این گفت و چه زیبا گفت : هرکس مرا بخواهد می یابد و هرکس مرا بیابد دوستم می دارد و هر کس دوستم دارد عاشقم می شود و هر کس عاشقم شود عاشقش می شوم و هر کس عاشقش شوم او را می کشم و هر که را بکشم خود خون بهای او هستم . حالا چگونه می خواهی که میقات عشاق جایی به غیر از قتلگاه باشند که گردن ها را باریک افریدند تا در آنجا راحت از تن جدا شوند .یاران خمینی پس یاران کربلایی حضرت عشق این را بهتر از هر عارف و زاهدی یافتند آنچه که ما اینجا می خوانیم و می شنویم بسیجیان خمینی همه را چشیده اند . پس دیگر این همه بهانه برای چه که در صحرای محشر پایم لنگ بود و قسمت نشد مورد قبول نیست . وعده ما کربلای دلها ،راهیان نور .لبیک یا حسین.